Integrarea noilor tehnologii TIC în educație
3%
Vă mulțumim că ați ales să răspundeți solicitării noastre!

Chestionarul care urmează este parte dintr-o cercetare mai amplă privind integrarea noilor tehnologii în educație, cercetare ce face parte din proiectul „Politici publice pentru Educație (EDUPOL)” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, prin „CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”. Proiectul este derulat de Centrul Syene pentru Educație în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii.

Acest chestionar nu strânge date cu caracter personal, ci exclusiv informații de ordin statistic și opinii ce nu pot conduce la identificarea respondenților. De asemenea, modul cum este construit chestionarul din punct de vedere tehnic nu permite o identificare a respondenților, iar Centrul Syene pentru Educație nu și-a propus și nu desfășoară activități care să conducă la identificarea celor care au ales să ne ofere punctul lor de vedere. Acest lucru se traduce prin faptul că prezentul chestionar se completează în mod anonim.

Completarea chestionarului durează circa 12 minute și este conceput în mod distinct în funcție de publicul căruia i se adresează: părinți, respectiv profesori.